Tá Próiseas Cónaithe Éagsúil ag gach Aerlíne - Seo an méid a chaithfidh a bheith ar eolas agat

Aerlínte + Aerfoirt Tá Próiseas Cónaithe Éagsúil ag gach Aerlíne - Seo an méid a chaithfidh a bheith ar eolas agat

Tá Próiseas Cónaithe Éagsúil ag gach Aerlíne - Seo an méid a chaithfidh a bheith ar eolas agat

Cé go ndéanann aerlínte go léir, go bunúsach, an rud céanna - paisinéirí a iompar ó áit amháin go háit eile tríd an spéir - is féidir go mbeidh éagsúlacht mhór sa bhealach ina ndéanann siad a misean.Agus dóibh siúd a thug dílseacht do aerlíne amháin faoi mhionn, dá gcuirfí iallach orthu eitilt le haerlíne eile d’fhéadfadh sé gnáthamh réamh-eitilte iomlán a scriosadh. Cás i bpointe? Bordáil.

Gaolmhar: An Bealach Ceart chun do Bhagáiste a Chur sa Bhosca Lastuas, De réir Freastalaí Eitilte


Agus iad ar aerlíne amháin féadtar paisinéirí a úsáid chun dul ar bord ar dtús má tá siad ina suí i dtreo éadan an eitleáin, seans go mbeidh siad deireanach ar an eitleán ar aerlíne dhifriúil. Ba cheart aird a thabhairt orthu siúd a bhfuil cúram domhain orthu faoi spás lasnairde agus a bheith in ann socrú isteach sula dtosaíonn an eitilt.

Seo mar is féidir leat a bheith ag súil le dul ar bord le haerlínte móra Mheiriceá.American Airlines

Tá American Airlines naoi ngrúpa bordála éagsúla , uimhrithe in ord ardaitheach. Is paisinéirí iad grúpaí a haon trí a ceathair a shuíonn i gcéad ranganna nó i ranganna gnó, a bhfuil stádas eitilte go minic acu, nó san arm.

Tosaíonn grúpa a cúig le Main Cabin Extra agus ansin leanann siad ar aghaidh le grúpa a hocht don phríomh-chábán. Eagraítear na grúpaí seo le dul ar bord de réir crios ar an eitleán. Is é an ceann deireanach le dul ar bord grúpa a naoi: geilleagar bunúsach. Níl aon seomra ag na daoine sa ghrúpa deireanach san urrann lasnairde - ach, arís, riail amháin de thicéad an gheilleagair bhunúsaigh is ea nach ndéantar mír leantach a thabhairt do phaisinéirí.

Delta

Tá a stíl bordála tipiciúil d’fhormhór na n-aerlínte S.A. Tosaíonn an dul ar bord le custaiméirí a dteastaíonn cúnamh breise uathu, ansin bogann siad ar aghaidh go rang a haon, go minic eitilte agus paisinéirí le cártaí creidmheasa luaíochta. Ina dhiaidh sin osclaítear na tuilemhánna do phríomh-phaisinéirí an chábáin, ag dul ar bord an eitleáin ón gcúl go dtí an tosaigh. Is custaiméirí bunúsacha geilleagair iad seo caite. Cé go gceadaítear dóibh leanúint ar aghaidh, faoin am a dtéann na bunchláir gheilleagair i bhfeidhm is dóigh go mbeidh urranna lasnairde lán agus beidh ar phaisinéirí a gcuid málaí a sheiceáil ag an ngeata.Aontaithe

Tosaíonn próiseas bordála United go gnáth: réamhchlárú do mhionaoisigh mhíleata, gan tionlacan agus aon duine a dteastaíonn am breise uaidh. Tá bordáil ghrúpa a haon ann dóibh siúd atá i bpríomh-ranganna agus is paisinéirí iad grúpa a dó a bhfuil stádas eitilte go minic acu. Ach ansin tosaíonn rudaí ag athrú.

Rachaidh paisinéirí sa phríomhchábán ar shuíocháin fuinneoige ar dtús (grúpa 3), ansin sa lár (grúpa 4) agus ar deireadh na pasáistí (grúpa 5). Mar sin b’fhéidir go bhfaighidh na daoine sin ar fearr leo rochtain éasca ar an aisle le linn a n-eitilte iad féin gan seomra san urrann lasnairde nuair a théann siad ar bord sa deireadh.

Iardheisceart

Tá cáil ar an Iardheisceart as a nós imeachta bordála uathúil . Nuair a fhaigheann paisinéirí r-phost go bhfuil sé in am seiceáil isteach le haghaidh a n-eitilt, ba chóir dóibh an nasc a leanúint láithreach agus seiceáil i ASAP. Faigheann paisinéirí a dhéanann seiceáil isteach ar an eitleán ar dtús. Is iad A, B agus C na grúpaí bordála - sanntar uimhir do gach paisinéir áit éigin sa ghrúpa sin. Nuair a ghlaonn gníomhaire an gheata d’uimhir ghrúpa, aimsíonn tú d’áit i líne. Rachaidh ticéid Business Select ar bord ar dtús (is A 1-15 iad i gcónaí). Nuair a bheidh tú ar an eitleán, tá suíocháin oscailte ann.

Alasca (agus Maighdean)

Alaska’s próiseas bordála tosaíonn sé le réamhchlárú (míleata, teaghlaigh le leanaí óga, iad siúd a dteastaíonn am breise uathu) agus ansin bogann sé ar aghaidh chuig custaiméirí den chéad scoth. Is minic a bhíonn bileoga eitilte agus iad siúd a cheannaigh dul ar bord préimhe.

Is iad bordáil ghinearálta an dá ghrúpa dheireanacha, ag tosú leo siúd atá ina suí taobh thiar de na sraitheanna imeachta.

Teorainn

Próiseas bordála Frontier tá cuma beagáinín difriúil air mar aerlíne buiséid, ach tá sé fós cosúil go leor le caighdeáin an tionscail. Iad siúd a dteastaíonn bord ama breise uathu ar dtús. Ansin is iad na daoine a d’íoc táille le dul ar bord go luath. Táillí teorann ar rochtain ar bhosca bruscair lasnairde. Is féidir leo siúd a roghnaíonn an táille bhreise a íoc as tabhairt ar aghaidh dul ar bord roimh an gcuid eile den chábán. Ansin tá sé ag dul ar bord ó chúl go tosaigh. Sanntar suíocháin (agus criosanna bordála) go randamach - mura roghnaíonn paisinéir táille bhreise a íoc.

Spiorad

Tá aithne ar spiorad a tháillí breise . Is féidir leo siúd a íocann na táillí sin dul ar an eitleán ar dtús - ach amháin mionaoisigh nó paisinéirí gan tionlacan a dteastaíonn cúnamh uathu. Tá cead ag paisinéirí a cheannaigh suíocháin mhóra tosaigh dul ar bord ar dtús agus ansin ligtear na sraitheanna eile (ón tosaigh go dtí an chúl) ar an eitleán. Is féidir le paisinéirí a íocann as sannadh suíochán suíochán a roghnú i dtreo éadan an eitleáin le dul ar bord ar dtús.